Megnevezés: KözépFölde Egyesület
Szervezet nyilvántartási száma: 09-02-0005016
Székhely ország: Magyar
Szervezet székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Móra Ferenc utca 28.
Eljáró bíróság neve: debreceni Törvényszék
Adószám: 19187499-1-09
Statisztikai számjel: 19187499-9499-529-09