Az egyesület célja, a helyi történeti, természeti értékek védelme, a “magyarságtudat” erősítése népi hagyományok felelevenítésével. Célja még a népi, vallási jeles napok (Gergelyjárás, Regölés, Pünkösdölés, stb.) éves naptár szerinti felelevenítése, cselekvésszintű eljátszása.

Közreműködik az egészséges életmód kialakításában, életmódra nevelésben, ismeretek lehetőségek széles körű hozzáférésének biztosításában.

Az értékek, emlékek összegyűjtése, felelevenítése által, a helyi közösség összetartozását kívánja erősíteni. Az összegyűjtött anyagot, könnyed városi séták alkalmával, időnként “szakértő tárlatvezetők” felkérésével, fotódokumentációval, informatikai eszközökkel ismertetni a lakossági szélesebb rétegével, a sétával hozzájárulva az egészséges életmód támogatásához a várossal kapcsolatos ismeretek gyarapodásához, emlékek felelevenítéséhez. Elősegíti a személyek, csoportok által ismert, birtokolt emlékek, tárgyak nagyobb közösség számára történő megismerését, hozzáférését. Előadások/találkozók szervezésével hozzájárul a városhoz köthető összegyűjtött ismeretek, különféle egészséggel, környezetvédelemmel kapcsolatos tudásanyag átadásához.

Az egyesület bevételét az állatok védelmére, a természeti környezet, zöld területek gyarapítására, funkcionális, madárbarát élménypark kialakítására, tevékenységeinek fenntartására ezáltal a Föld bolygó megmentésére fordítja. Környezeti értékek védelme, ismeretek átadásán túl, konkrét, tervezett akciók keretében (hulladékgyűjtés, faültetés) tevőlegessé téve a társadalom széles rétegének bevonásával.